<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=155897&amp;fmt=gif">
Skip to content

Tjenester

Nettly er spesialister på HubSpot. Hubspot er en integrert CRM-plattform for markedsføring, salg og kundeservice. Vårt mål er å hjelpe bedrifter med å øke leads, forbedre kunderelasjoner og vokse sin virksomhet. Nettly kan implementere alle HubSpot sine produkter.

Sliter du med disse utfordringene?

Du mangler en tydelig salgs- og markedsføringsstrategi

Selskapet ditt har ingen klar plan for hvem dere skal nå, innholdet som skal produseres og dere kaster bort penger på ineffektive taktikker.

Du har lange og komplekse salgsprosesser med mange kjøpeere

Du er et B2B-selskap innen vertikaler som selger komplekse produkter med høy verdi og lange salgsprosesser.

Markedsføringen genererer ikke god nok leads for selgerne

Dine selgere sliter med at kvaliteten på leads er lav og de vinner ikke nok avtaler. Samtidig gir ikke prospekteringen ønskede resultater.

Markedsføringen bidrar ikke til økt omsetning

Du ønsker at markedsføringen skal øke omsetningen, forkorte salgsprosessen og redusere kostnadene ved å skaffe en kunde.

Du ønsker å få mer ut av HubSpot-investeringen din

Du ønsker hjelp med oppsett av portalen din, lære opp ansatte og sørge for at HubSpot blir brukt på en optimal måte.

Byrået ditt leverer ikke resultater som lovet

Du har gjort store investeringer i et markeedsføringsbyrå uten å se noen resultater. 

Nettstedet ditt gir ikke trafikk og leads

Nettstedet ditt skal være din beste selger, men tiltrekker ikke de riktige kjøperne og leverer ikke nok varme leads. 

Selskapet ditt er lite synlige i markedet

Du har liten eller ingen merkebevissthet, engasjement eller innkommende muligheter fra dine ideelle kunder.

Kundehistorier

Over 40 selskaper har valgt Nettly for å nå deres mål ved hjelp av HubSpot CRM

Maritime Robotics

HubSpot Professional ga Maritime Robotics struktur og sterkere samarbeid mellom avdelingene

Hatteland Technology

HubSpot Enterprise og HubSpot CMS genererte 900 kvalifiserte  leads for Hatteland Technology

Innovation Support

På seks år har Innovation Support økt omsetningen fra 10 til 55 millioner kroner ved hjelp av HubSpot CRM

Vår prosess

Steg 1
Kartlegging
Steg 2
Spørreskjema
Steg 3
Plan og oppstart
Steg 4
Implementering
Steg 1
Kartlegging
hubspot

Kartlegging

I de innledende samtalene blir vi bedre kjent slik at vi bedre kan forstå selskapets mål og om vi er riktig partner for dere.

Steg 2
Spørreskjema
rectangle-302-image

Spørreskjema

Vi sender ut en undersøkelse som hjelper oss med å forstå dine unike mål og utfordringer. Undersøkelsenn gir oss verdifull informasjon om bedriftens nåværende markedsføringsstrategier, målgrupper, salgsprosesser og mer. Dette gir oss en god forståelse av hvordan vi kan oppnå best mulig resultater for deg som kunde. 

Steg 3
Plan og oppstart
rectangle-302-image

Plan og oppstart

Etter å ha forstått målene dine og vurdert din nåværende situasjon, setter vi sammen en skreddersydd plan for din bedrift. Du får deretter tilgang til vår læringsplattform og vi setter opp faste rådgivningssamtaler slik at du kan få verdi ut av HubSpot på kortest mulig tid.

Steg 4
Implementering
rectangle-302-image

Implementering

Du får tildelt en fast rådgiver som arbeider med deg for å nå dine mål. Sammen utarbeider dere en strategi og plan som gjennomføres basert på hvilke HubSpot-produkter du har valgt.

Over 40 selskaper har valgt Nettly for å nå deres mål ved hjelp av HubSpot