<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=155897&amp;fmt=gif">
Skip to content

Knus salgsmålene dine med HubSpot Sales Hub

Sales Hub en integrert del av HubSpot CRM-plattformen og har alle verktøyene en salgsavdeling trenger for å booke flere møter og øke salget. Sales Hub lar deg automatisere prospekteringen, personalisere kommunikasjonen med prospekter, sende profesjonelle tilbud og enkelt skape gode salgsrapporter.

Slik fungerer HubSpot Sales Hub

Automatisering

Automatiserering av manuelle oppgaver i salgsprosessen, slik som oppfølging med kunder og utsendelse av e-post, frigjør tid for til å fokusere på mer verdifulle salgsaktiviteter.

Møtekalender

La kontakter finne en passende tid og booke møter direkte i din kalender. Deretter blir møtet automatisk planlagt og synkronisert med begge sine kalendere.

Tilbud

Opprett tilbud og legg til informasjon om priser, rabatter og betalingsvilkår. Tilbudene kan tilpasses med din merkevare og du kan også spore tilbudsstatus og se når kunden har åpnet og vist interesse for tilbudet. 

Avtaler

Med denne funksjonen kan brukerne opprette og organisere avtaler, legge til beskrivelser og notater, sette opp påminnelser og legge ved relevante dokumenter. Avtalestadiene kan tilpasses etter behov, og brukerne kan enkelt spore fremdriften av hver avtale. 

Salgsprognoser

La selgere forutsi fremtidig salg basert på historisk data og forventede salgsaktiviteter. Med denne funksjonen kan brukerne opprette prognoser for forskjellige perioder og evaluere hvordan salgsavdelingen presterer.

Rapportering

Gi brukere muligheten til å generere og tilpasse rapporter for å analysere salgsytelse og viktige KPI-er. HubSpot lar deg enkelt visualisere data og hente ut innsikt om prospekter, kunder og salgsaktiviteter. 

Kundehistorier

Over 40 selskaper har valgt Nettly for å nå deres mål ved hjelp av HubSpot CRM

Maritime Robotics

HubSpot Professional ga Maritime Robotics struktur og sterkere samarbeid mellom avdelingene

Hatteland Technology

HubSpot Enterprise og HubSpot CMS genererte 900 kvalifiserte leads for Hatteland Technology

Innovation Support

På seks år har Innovation Support økt omsetningen fra 10 til 55 millioner kroner ved hjelp av HubSpot CRM

En del av HubSpot CRM

HubSpot Sales Hub er en del av HubSpot CRM-plattformen. Samle hele selskapet i et CRM-system og la marked, salg og service samarbeide på en felles plattform.

nettly-cog
Operations hub
nettly-cog
Sales hub
nettly-cog
Marketing hub
nettly-cog
Service Hub
nettly-cog
CMS Hub

Vår prosess

Steg 1
Kartlegging
Steg 2
Spørreskjema
Steg 3
Plan og oppstart
Steg 4
Implementering
Steg 1
Kartlegging
hubspot

Kartlegging

I de innledende samtalene blir vi bedre kjent slik at vi bedre kan forstå selskapets mål og om vi er riktig partner for dere.

Steg 2
Spørreskjema
rectangle-302-image

Spørreskjema

Vi sender ut en undersøkelse som hjelper oss med å forstå dine unike mål og utfordringer. Undersøkelsenn gir oss verdifull informasjon om bedriftens nåværende markedsføringsstrategier, målgrupper, salgsprosesser og mer. Dette gir oss en god forståelse av hvordan vi kan oppnå best mulig resultater for deg som kunde. 

Steg 3
Plan og oppstart
rectangle-302-image

Plan og oppstart

Etter å ha forstått målene dine og vurdert din nåværende situasjon, setter vi sammen en skreddersydd plan for din bedrift. Du får deretter tilgang til vår læringsplattform og vi setter opp faste rådgivningssamtaler slik at du kan få verdi ut av HubSpot på kortest mulig tid.

Steg 4
Implementering
rectangle-302-image

Implementering

Du får tildelt en fast rådgiver som arbeider med deg for å nå dine mål. Sammen utarbeider dere en strategi og plan som gjennomføres basert på hvilke HubSpot-produkter du har valgt.

Over 40 selskaper har valgt Nettly for å nå deres mål ved hjelp av HubSpot