<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=155897&amp;fmt=gif">
Skip to content

Øk datakvaliteten med HubSpot Operations Hub

HubSpot Operations Hub er en integrert del av HubSpot CRM-plattformen og gir virksomheten alle verktøyene de trenger for å optimalisere sine driftsprosesser. Med Operations Hub kan du automatisere tidkrevende og manuelle prosesser, forbedre datakvaliteten, og sette opp integrasjoner med andre systemer.

Slik fungerer HubSpot Operations Hub

Integrasjoner

Hold appene og dataene dine synkronisert på en enkel måte, uten koding. Få toveis synkronisering, filtrering og historisk synkronisering, slik at alle data holder seg oppdaterte i flere systemer samtidig.

Datakvalitet

Operations Hub hjelper deg med å holder dine data organisert og av høy kvalitet. Du kan enkelt segmentere dataene dine og fjerne dupliserte poster med dedupliseringstjenester.

Automatisering

Operations Hub øker kvaliteten på dataene dine slik at du enkelt eliminere tidkrevende opprydding av data. Automatiseringene kan automatisk rette opp datofelt, formatere navn og mer, uten at du trenger å gjøre det manuelt. 

Datasett

Datasettfunksjoner hjelper deg med å håndtere og analysere dataene dine. Med disse funksjonene kan du enkelt samle inn og organisere data fra forskjellige kilder, samt utføre avanserte analyser og rapportering. Datasettene kan også integreres med andre HubSpot-verktøy og tredjepartsapper for å gi deg en helhetlig oversikt over virksomheten din. 

Programmering

Med programmable automation i HubSpot Operations Hub kan du skrive kode som lar deg lage skreddersydde arbeidsflyter. Slik kan du automatisere svært komplekse og tidkrevende rutiner i selskapet ditt.

Rapportering

I HubSpot Operations Hub finner du omfattende rapporteringsfunksjoner som gir deg verdifull innsikt i ytelsen til virksomheten din. Med disse funksjonene kan du enkelt lage tilpassede rapporter basert på dataene dine, og dermed få et mer nøyaktig bilde av hvordan virksomheten din presterer. 

Kundehistorier

Over 40 selskaper har valgt Nettly for å nå deres mål ved hjelp av HubSpot CRM

Maritime Robotics

HubSpot Professional ga Maritime Robotics struktur og sterkere samarbeid mellom avdelingene

Hatteland Technology

HubSpot Enterprise og HubSpot CMS genererte 900 kvalifiserte leads for Hatteland Technology

Innovation Support

På seks år har Innovation Support økt omsetningen fra 10 til 55 millioner kroner ved hjelp av HubSpot CRM

En del av HubSpot CRM

HubSpot Marketing Hub er en del av HubSpot CRM-plattformen. Samle hele selskapet i et CRM-system og la marked, salg og service samarbeide på en felles plattform.

nettly-cog
Operations hub
nettly-cog
Sales hub
nettly-cog
Marketing hub
nettly-cog
Service Hub
nettly-cog
CMS Hub

Vår prosess

Steg 1
Kartlegging
Steg 2
Spørreskjema
Steg 3
Plan og oppstart
Steg 4
Implementering
Steg 1
Kartlegging
hubspot

Kartlegging

I de innledende samtalene blir vi bedre kjent slik at vi bedre kan forstå selskapets mål og om vi er riktig partner for dere.

Steg 2
Spørreskjema
rectangle-302-image

Spørreskjema

Vi sender ut en undersøkelse som hjelper oss med å forstå dine unike mål og utfordringer. Undersøkelsenn gir oss verdifull informasjon om bedriftens nåværende markedsføringsstrategier, målgrupper, salgsprosesser og mer. Dette gir oss en god forståelse av hvordan vi kan oppnå best mulig resultater for deg som kunde. 

Steg 3
Plan og oppstart
rectangle-302-image

Plan og oppstart

Etter å ha forstått målene dine og vurdert din nåværende situasjon, setter vi sammen en skreddersydd plan for din bedrift. Du får deretter tilgang til vår læringsplattform og vi setter opp faste rådgivningssamtaler slik at du kan få verdi ut av HubSpot på kortest mulig tid.

Steg 4
Implementering
rectangle-302-image

Implementering

Du får tildelt en fast rådgiver som arbeider med deg for å nå dine mål. Sammen utarbeider dere en strategi og plan som gjennomføres basert på hvilke HubSpot-produkter du har valgt.

Over 40 selskaper har valgt Nettly for å nå deres mål ved hjelp av HubSpot