<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=155897&amp;fmt=gif">
Skip to content

Send nyhetsbrev med HubSpot

Plei dine potensielle kunder over tid og få flere konverteringer med skreddersydde og personaliserte e-postkampanjer og nyhetsbrev i HubSpot

 • Kraftig segmentering
 • A/B-testing av e-post
 • Visuell redigering

Send eksepsjonelle nyhetsbrev

Med HubSpot kan du lage profesjonelle nyhetsbrev for å dele innhold og og holde kjøpere engasjerte over lengre tid.

 • Velg fra eksisterende maler
 • Profesjonelle nyhetsbrev uten koding
 • Riktig budskap til riktig tid
 • Samle inn samtykke (GDPR)
 • Lister og kraftig segmentering
 • Automatiserte nyhetsbrev
 • Analyse og enkle rapporter
 • Enkelt å personalisere

 

Send profesjonelle nyhetsbrev uten teknisk kompetanse

Nyhetsbrev er en av de beste måtene å engasjere alle på kontaktlisten din. Men uten teknisk eller design-erfaring, kan det være utfordrende og tidkrevende å lage et nyhetsbrev. Bruk HubSpots visuelle nyhetsbrevbygger for å opprette e-poster uten teknisk ekspertise. Bruk personalisering for å tilpasse e-poster og få tilgang til kraftig segmentering slik at du sender riktig budskap til riktig tid.

hubspot-3