<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=155897&amp;fmt=gif">
Skip to content

Flytt dine data til HubSpot CRM

Med eksperthjelp fra Nettly flytter vi dine kundedata til HubSpot uten nedetid

 • Alle data i ett felles CRM
 • Automatiserte løsninger
 • Datavask og segmentering

En sømløs overgang til HubSpot

Dine kundedata er verdifulle. Det er selvsagt at du ikke ønsker å miste noe når du migrerer til HubSpot. Vi vil sørge for at du får en bekymringsfri start med HubSpot, med minimal nedetid under migrasjonsprosessen.

 • Migrere alle selskaper, kontakter og avtaler
 • Samle alle dine kundedata i ett felles CRM
 • Bryt ned siloer mellom avdelingene dine
 • Flytt e-poster, notater og oppgaver til HubSpot
 • Konsolidering alt av rapportering i HubSpot
 • Tilpass HubSpot etter dine unike behov

Hvorfor migrere til HubSpot?

HubSpot gir muligheten til å samle og organisere all kundedata på ett sted. Ved å ha all kundedata sentralt plassert, kan bedriften få en helhetlig innsikt i kundenes atferd, behov og preferanser. Dette gir verdifull informasjon for å tilpasse markedsføringsstrategier og forbedre kundeopplevelsen.

hubspot-5

Hvorfor bruke Nettly for å migrere dine data?

Det finnes flere måter å flytte dine data til HubSpot, men alle har sine begrensninger. Med Nettly får du en skreddersydd migrasjon slik at du får migrert, vasket og segmentert dine data.

 • Over 40 implementeringer av HubSpot CRM
 • Samle alle data i en felles konsernstruktur
 • Vasking og segmentering av data
 • Etterlevelse av GDPR-forordningen
 • Redusere priser du betaler for HubSpot
 • Øke kvaliteten på nyhetsbrev-listen

Hvilke typer migreringer?

Våre kunder flytter ikke alltid til HubSpot fra et annet CRM. Noen migrerer data fra én eksisterende HubSpot-portal til en annen. Andre konsoliderer data fra ulike systemer. Her er noen eksempler på de typene CRM-migrasjoner vi utfører:

 • SuperOffice til HubSpot
 • Salesforce til HubSpot
 • HubSpot til HubSpot
 • Samle HubSpot-portaler
 • Zendesk til HubSpot
 • Pipedrive til HubSpot
 • Capsule til HubSpot
 • Lime CRM til HubSpot
 • Excel til HubSpot