HubSpot

HubSpot-partnere i Norge (2021-versjon)

Hvis du vurderer å investere i inbound marketing og HubSpot, har du sikkert sett at mange HubSpot-partnere nevner at de for eksempel er Gold, Platinum eller Diamond HubSpot Partner.

Det kan være vanskelig å differensiere på de ulike byråene basert på disse ulike nivåene, hva det innebærer å være på de ulike nivåene, og hvilken betydning det har for deg som kunde.

I denne artikkelen vil du derfor lære akkurat hva som skal til for at byrået når de ulike nivåene, hvilke konsekvenser disse nivåene har for deg, og hvilke HubSpot-partnere som leverer inbound marketing- og HubSpot-tjenester i Norge i dag.

Les mer: Hva er HubSpot?

Hva er en HubSpot-partner, og hvordan blir byråets partner-nivå beregnet?

I skrivende stund finnes det 3791 HubSpot-partnere på verdensbasis, hvorav 33 av disse er basert i Norge.

For mange HubSpot-partnere er det å nå et høyt partner-nivå et viktig mål, og det er ofte jeg ser bransjekollegaer som publiserer bilder der de feirer at de har klart å “rykke opp i gradene”.

Partner-programmet er svært bra, men jeg skal være ærlig på at det først og fremst er en salgskanal som lar HubSpot selge flere lisenser av sitt system gjennom byråer over hele verden.

I 2017 sto faktisk partner-programmet til HubSpot (eller “Channel Sales” som de kaller det) for 40% av omsetningen til HubSpot.

Fordelene med å bli en HubSpot-partner er å få tilgang til ulike ressurser og goder som hjelper byrået å selge inbound marketing-tjenester og HubSpot-systemet til sine kunder.

Et byrå får for eksempel konsulenthjelp fra HubSpot, gratis billetter til INBOUND-konferansen, tidlig tilgang til betaversjoner av nye funksjoner, og kurs og eksklusivt innhold for byråer

En HubSpot-partner får også en kommisjon på 20% ved salg av en HubSpot-lisens, og partneren får da utbetalt sin kommisjon hvert kvartal.

I skrivende stund finnes det fire ulike nivåer av HubSpot-partnere:

  • Silver
  • Gold
  • Platinum
  • Diamond

Merk at i 2020 vil Silver-nivået blir fjernet og erstattet med et nivå som kalles for “Provider”. I tillegg blir det opprettet et nytt nivå over Diamond som heter Elite.

Vi blir nesten aldri spurt om hvilket nivå vi er på og hvilken betydning partner-nivået har for dem som skal kjøpe HubSpot-systemet og inbound marketing-tjenester.

Det kan likevel være nyttig for deg som kjøper av slike tjenester å ha en forståelse for de ulike nivåene og hvilken innvirkning nivået har på byråets evne til levere resultater for deg.

Partner-nivået er basert på hvor mange HubSpot-lisenser byrået har solgt til sine kunder, og hvor mye månedlig omsetning dette gir HubSpot. Dette kalles for MRR, eller Monthly Recurring Revenue.

HubSpot differensierer også på Sold MRR og Managed MRR.

Et byrå kan selge en HubSpot-lisens for 1000 dollar per måned til en kunde. Da får byrået Sold MRR på 1000 dollar så lenge kunden fortsetter å bruke HubSpot, uavhengig om kunden fortsetter å bruke byrået.

Byrået får også Managed MRR så lenge byrået har dette kundeforholdet og har tilgang til kundens HubSpot-portal. Hvis byrået derimot mister kunden til et annet byrå, eller at kunden tar alt arbeidet in-house, mister byrået sitt Managed MRR fra denne kunden.

Merk at det ikke alltid at et byrå har et aktivt kundeforhold med et selskap selv om de har Managed MRR. Dette innebærer bare at byrået har tilgang til portalen til selskapet.

En tredje faktor er hvor mye portalen er brukt. For at byråets MRR skal regnes med i totalen til byrået, må bruken av portalen gå over en viss terskel. Det vil si at enten kunden selv eller byrået må ta i bruk funksjonen i HubSpot på en jevnlig basis.

I tillegg vil MRR være påvirket av hvor mye aktivitet det er i en kunde sin portal, enten fra byrået eller kunden selv. Hvis bruken av systemet er for lavt, vil dette gi et negativt utslag på partnerens MRR.

Det neste spørsmålet er hva som kreves for å komme inne i de ulike nivåene?

Det er ikke veldig krevende å bli Silver-partner.

Et byrå trenger kun $1.125 i Managed MRR, og $1.250 i Sold MRR. Dette tilsvarer at de har solgt 1-2 HubSpot-lisenser, og at de administrerer 1-2 HubSpot-portaler ekskludert sin egen.

En Gold-partner må ha $2.100 i Sold MRR og $6.000 i Managed MRR. Dette tilsvarer at byrået må minimum ha solgt 2-4 HubSpot-lisenser, og administrerer 4-6 portaler for sine kunder.

En Platinum-partner må ha $3.750 i Sold MRR og $20.000 i Managed MRR. Dette tilsvarer at byrået har solgt 4-6 HubSpot-lisenser, og administrerer mellom 15-20 portaler for kunder.

En Diamond-partner må ha $20.000 Sold MRR, og $50.000 i Managed MRR. Dette tilsvarer at byrået har solgt 15-20 HubSpot-lisenser, og administrerer mellom 30-50 portaler.

Merk at dette er estimerte tall, da selskaper kan få ulike priser avhengig av hvem de snakker med, det er varierende pris på ulike lisenser, og noen kunder har kjøpt flere av HubSpots produkter (Marketing, Sales, Service eller CMS).

Hvordan påvirker partner-nivået deg, ditt selskap, og byråets evne til å levere resultater?

Partner-nivået forteller deg først og fremst hvor mange HubSpot-lisenser byrået har solgt, men basert på mine egne erfaringer kan partner-nivået påvirke ditt valg av byrå på følgende måter.

1) Byråer med høyere nivå har flere ansatte, tilbyr flere tjenester, og har generelt mer erfaring med inbound marketing og HubSpot

Det finnes selvfølgelig unntak til denne “regelen”, men et byrå som er Diamond har klart å selge bra med HubSpot-lisenser til sine kunder og de har klart å beholde dem.

Byråer med høyere partner-nivå (Platinum og Diamond) har som oftest flere ansatte og mer kapasitet enn byråer på Gold- og Silver-nivå.

Et Silver-byrå har sannsynligvis ikke mye erfaring med inbound marketing, og bruker samarbeidet som en mulighet for å bli bedre på inbound marketing og få noen gode referanser

Unntaket til denne regelen er større byråer som har utvidet sin tjenesteportefølje med inbound marketing- og HubSpot-tjenester. Disse byråene har bra med kapasitet og erfaring innen SEO, PPC, webdesign og mer, men har kanskje nylig begynt å tilby HubSpot til sine kunder.

Les mer: Hva er HubSpot?

 

2) Et høyere partner-nivå betyr generelt at du må betale en høyere pris per måned

Et Diamond Partner-byrå har gjerne flere seniorkonsulenter, flere faste kostnader, og de forstår at inbound marketing krever høy kompetanse og at det tar tid å gjøre riktig.

Dette gjør at prisen du betaler som kunde blir noe høyere hvis du f.eks. går til et Diamond-byrå enn et mindre byrå.

Det er vanlig at byråer koster mellom 50 000 til 90 000 i måneden når kunden ønsker å outsource hele implementeringen av inbound marketing til byrået.

Men...

3) Partner-nivået forteller deg ikke hvor gode resultater byrået har levert

Selv om et byrå både har mer kapasitet og seniorkonsulenter forteller deg ikke hvor fornøyde kundene er, hvor mange leads byrået har generert, og hvor mye salget har økt.

HubSpot har en bindingstid på 12 måneder, og mange inbound marketing-byråer kan ha avtaler som varer 3 til 12 måneder. Dette betyr at partner-nivået kan gi et litt skjevt bilde av partnerens evne til å levere resultater og kundetilfredshet.

En kunde kan med andre ord være misfornøyd med enten byrået og / eller HubSpot, og da sitter de med en avtale med lang oppsigelsestid som gir byrået MRR.

Jeg vil si at et byrå med høyere partnerstatus er et tryggere valg i de fleste tilfeller, men det er ikke en garanti for at de vil generere de resultatene du ønsker.

 

4) En HubSpot-partner har et økonomisk insentiv for å selge HubSpot selv om det ikke er den mest passende løsningen for deg

HubSpot er et fantastisk verktøy og vi anbefaler det til mange, men sannheten er at systemet ikke alltid er riktig løsning for deg og ditt selskap.

HubSpot-partnere får som nevnt en kommisjon på 20% av salget på en lisens, og det å nå neste partner-nivå er et stort og viktig mål for mange som blir HubSpot-partnere.

Dette innebærer at et byrå kan ha et insentiv om å for eksempel selge deg en HubSpot Professional lisens selv om det ikke er det beste valget for deg og ditt selskap.

Det finnes mange gode alternative løsninger til HubSpot. Noen eksempler på dette er:

  • Marketo
  • Sharpspring
  • Act-on
  • Pardot

Hvis prisen på HubSpot er for høy, kan du også vurdere HubSpot Starter. HubSpot Starter koster $50 og gir deg tilgang til funksjoner som CRM-systemet, landingssider, og nyhetsbrev.

HubSpot Starter kan i noen tilfeller være nok til å starte med inbound marketing. I tillegg er det enkelt å oppgradere til Professional i etterkant.

HubSpot-partnere i Norge

Ved å ha lest punktene i denne artikkelen er du forhåpentligvis litt bedre rustet til å vurdere hvilket byrå som kan passe best for deg og ditt selskap

Vi blir ofte spurt om hvilke andre aktører som leverer inbound marketing- og HubSpot-tjenester i Norge. For å gjøre letingen enklere for deg har vi derfor satt sammen en liste over norske partnere.

Alle byråene er partnere med HubSpot, men noen har også spisskompetanse på enkelte områder som for eksempler tekstproduksjon, video, og noen er veldig gode på utvikling, integrasjoner og lage nettsider i HubSpot sitt eget CMS.

Denne listen er tatt fra HubSpot sitt eget Partner Directory. Besøk gjerne deres side for å se oversikten over de ulike partnerne som kan bistå deg.

Merk at denne listen ble sist oppdatert oktober 2019

 

Elite-partnere

Avidly

Avidly ble etablert i 2017, og er et av verdens største inbound marketing-byrå. De har kontorer i Norge, Sverige, Finland, Danmark, og Tyskland.

Byrået er et resultat av et oppkjøp der finske Zeeland Family kjøpte opp Inbound Norway fra Norge, Doidea fra Sverige, Katalysator fra Danmark, og NP Business Solutions i Tyskland.

Avidly tilbyr et bred spekter av tjenester innenfor inbound marketing, inbound sales, branding, video, chatbots, og utvikling og integrasjoner.

Nettside: www.avidlyagency.com

 

Markedspartner

Markedspartner er Norges første Diamond-partner, og ble partner med HubSpot i 2014. Selskapet ble etablert i 1997, og er Norges største miljø innen inbound marketing.

Markedspartner har 46 ansatte fordelt på kontorer i Sarpsborg og Oslo og jobber med selskaper som Viking, Assa Abloy, Varme og Bad, Odfjell Well Services, Norsk Gjenvinning, og Fortum.

Nettside: www.markedspartner.no

 

Diamond-partnere


 

Inbound

Inbound Group ble etablert i 2015 og har kontor i Oslo. De er et dedikert inbound marketing-byrå, og tilbyr primært innholdsproduksjon, drift av HubSpot, og nettsider laget i HubSpot CMS.

Inbound Group har kunder som Lager & Industrisystemer, Nets, AOF, Telenor Inpli, og er en ideell partner for B2B-bedrifter som ikke har en egen stor markedsavdeling.

Nettside: www.inboundgroup.com/no

 

Techweb

Techweb spesialiserer seg på inbound marketing for SaaS- og teknologiselskaper som ønsker vekst. Selskapet ble etablert i 2014 og har kontorer i Sarpsborg og Oslo.

I tillegg til inbound marketing-tjenester har de også høy kompetanse på teknologi og utvikling, og kan bistå på å enten få få dine IT-systemer til å snakke sammen, eller lage en skreddersydd webapplikasjon for ditt selskap.

Techweb jobber blant annet med selskaper som Franzefoss, View, Oslo Business Forum, Proviso, Penetrace, og Maindeck.

Nettside: www.techweb.no

 

Platinum-partnere


Nettly

Nettly ble etablert i 2015 og holder til i Oslo. Nettly hjelper teknologi- og industriselskaper som selger komplekse B2B-løsninger med å skalere opp og vokse raskere med inbound marketing.

Nettly har jobbet med kunder som Hatteland Technology, GuardREC, ECIT, Teknisk Ukeblad, Bisnode, Amesto Solutions, og Innovation Support.

Nettside: www.nettly.no

 

Knowit Experience

Knowit Experience er et digitalbyrå basert i Norge, Sverige, og Finland. Knowit tilbyr mange ulike tjenester der inbound marketing bare er en liten del av dette.

Nettside: www.knowit.no/tjenester/experience

 

Nard

NARD er basert i Oslo, og kombinerer inbound marketing og PR for B2B- og B2C-markedet, og jobber blant annet med Compello og Techstep.

Nettside: www.nard.no

 

Kalibrert

Kalibrert er et rendyrket digitalbyrå med kontorer i Bergen som hjelper små og store kunder med å få maksimalt ut av sin digitale markedsføring.

Kalibrert er både HubSpot- og Google-partner, og tilbyr tjenester innen sosiale medier, SEO innholdsmarkedsføring, inbound marketing, og digital markedsstrategi. De jobber med kunder som Guilty og Bergen Live.

Nettside: www.kalibrert.no

 

Leadify

Leadify er et byrå basert i Stavanger som samarbeider med Markedspartner. Leadify blir typisk valgt av selskaper som står sterkt langs kysten - som olje og energi, maritime, teknologi, IT, produksjon og annen industri.

Nettside: www.leadify.no

 

Gold-partnere

Compedge Consulting

Compedge ble etablert i 2017 og har kontorer i Oslo. De er kanskje best kjent for å sin dokumentarserie “Norges Råeste Markedsbyrå”.

Compedge bistår sine kunder med å produsere video, podcast, artikler og hjemmesider, og jobber blant annet med selskaper som Webcruiter, Maze, Huawei, Atea, Rasterex, og Rambase.

Nettside: www.compedge.no

 

STI Norway

STI beskriver seg som Norges største fagmiljø innen salg, service og ledelse. De tilbyr tjenester innen digital markedsføring, salgsutvikling, innovasjon, og kundeservice.

Nettside: sti-norway.no

 

Silver-partnere


 

Færder Marketing

Færder Marketing startet i 2011 leverer tjenester innen inbound marketing, LinkedIn, Google, HubSpot og andre viktige digitale systemer og medier.

Nettside: https://faerdermarketing.no

 

Optimal Norge

Optimal Norge er et performance-byrå basert i Oslo. De leverer mange tjenester utover kun inbound marketing, og kan bistå selskaper på teknisk SEO, betalt annonsering, og innholdsmarkedsføring.

Nettside: www.optimalnorge.no

 

Oktan Oslo

Oktan Oslo er et reklamebyrå som leverer tjenester innen innhold, digital, og design. Oktan Oslo har ekspert på mange fagområder, og kan levere på mange tjenester utover kun inbound marketing.

Nettside: www.oktanoslo.no

 

Motiv8 Marketing

Nettside: https://motiv8.no

 

Frontkom

Frontkom er basert i Fredrikstad, og leverer tjenester innen markedsføring, teknologi, og hosting.

Nettside: www.frontkom.no

 

Effekt Digital

Nettside: www.effektdigital.no

 

Tur.Digital

Tur.Digital ble etablert i 2017 og tilbyr digitale markedstjenester til bedrifter på innlandet.

Nettside: https://tur.digital

 

Vecora

Vecora er et digitalbyrå basert i Sandnes.

Nettside: https://www.vecora.no/

 

Konsense

Konsense er basert i Bergen og hjelper mindre bedrifter som ikke har en egen markedsavdeling med bærekraftige og helhetlige markedsstrategier

Nettside: https://www.konsense.no

 

Vesper Digital

Nettside: www.vesperdigital.no

 

Dikom

Dikom er basert i Son, og tilbyr tjenester innen digital markedsføring, webutvikling, søkemotoroptimalisering og analyse. De ble HubSpot-partner i 2017.

Nettside: www.dikom.no

 

Pine3 Marketing

Nettside: www.pine3marketing.com

 

Fandango Interactive

Nettside: www.fandango.no

 

Markant

Markant holder både til i Oslo og Bergen. De tilbyr tjenester innen inbound marketing, web og utvikling, og identitet og merkevare.

Nettside: markant.no

 

Inboundlab

Nettside: https://inboundlab.no

 

Multimedia Nordic

Multimedia Nordic er et digitalt designbyrå basert i Tønsberg.

Nettside: multimedianordic.no

 

Digit Nord

Digit Nord er et byrå basert på Lørenskog, og tilbyr tjenester innen digital markedsføring og webdesign.

Nettside: www.digitnord.no

 

HvabeHager

Nettside: hvabehager.no

 

Norra Communications

Nettside: norracom.no

 

Konklusjon

Bruk ikke partner-nivået som et avgjørende kriterium for å valg av byrå. Partner nivået kan ha noe betydning, men er langt fra avgjørende for om de kan levere resultater for ditt selskap.

Se heller på hvordan de posisjonerer seg, om de har ekspertise på din bransje, og om de har spisskompetanse på en bestemt type tjeneste innen inbound-metodikken du har behov for.

Vektlegg også om de kan presentere gode kundehistorier rundt hvordan de har levert resultater med inbound marketing og HubSpot.

Vurder også om de er et fullservice-byrå som leverer mange andre tjenester, eller om de er et dedikert inbound marketing byrå, og hvor lenge de har jobbet med inbound marketing.

Lykke til med å finne riktig partner for deg!