<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=852138901570630&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvorfor Account-based marketing?

Account-based marketing skaper et tettere samarbeid mellom salgs- og markedsavdelingen ved å definere samme nøkkeltall og jobbe mot en felles målsetning: økt omsetning. Samtidig skapr ABM-metodikken sterke relasjoner til kjøpere ved å identifisere kontoene som matcher best med deres tjenester.