Skip to content

383% økning i trafikk og 275 nye kontakter generert for rekrutterings- og konsulentselskapet Fabi

Om Fabi

Fabi er et konsulent- og rekrutteringsselskap i Oslo og Stavanger med spesialisering innen økonomi,  IT og ledelse. De tilbyr tjenester som rekruttering, konsulentutleie og management for hire. I 2019 inngikk Fabi et samarbeid med Nettly da de hadde et ønske om å skille seg ut fra andre leverandører i en bransje som er preget av stor konkurranse.

Utfordringen

Fabi hadde i utgangspunktet en utdatert nettside med lite innhold. Nettsiden genererte få innkommende henvendelser. Ønsket var at Fabi skulle ha en moderne salgs- og markedsstrategi der både kandidater og arbeidsgivere kom til Fabi ved behov fremfor at Fabi måtte jobbe oppsøkende for å skaffe kunder eller kun være avhengig av sitt nettverk.

Løsningen

Samarbeidet startet med et omfattende forprosjekt og markedsplan der vi intervjuet noen av Fabi sine kunder. Etter flere runder med intervjuer hadde vi en forståelse for hva som kjennetegnet personene vi ønsket å nå, innholdet de var interessert i å lese og hvilke søkeord de brukte under sin kjøpsprosess.

HubSpot CRM-plattformen ble deretter satt opp, og Fabi fikk satt opp et marketing automation-system og ny nettside i HubSpot CMS. Deretter definerte vi selskapene som hadde høyest verdi for Fabi og lastet disse opp i HubSpot slik at vi kunne gjennomføre målrettede kampanjer mot disse.

For å gjøre Fabi mer synlig i digitale kanaler, skrev vi to til fire faglige artikler per måned som belyser temaer som målgruppen er opptatt av. Deretter ble artiklene distribuert primært på LinkedIn.

Google er naturligvis viktig innen rekrutteringsbransjen, og det ble derfor satt opp en rekke Google Ads-kampanjer som bidro til konkrete og varme henvendelser på kort sikt.

For å bearbeide både arbeidsgivere og kandidater, ble det sendt ut et separat månedlig nyhetsbrev til hver målgruppe. Her får mottakere tilsendt nye artikler og informasjon om nye ledige stillinger som kan være relevant.

Resultatene

  • 383% økning i trafikk siden oppstart
  • 275 nye kontakter generert

Gjennom samarbeidet med Nettly har vi profesjonalisert markedsføringsstrategien vår. Vi har jobbet målrettet mot utvalgte målgrupper som har økt synligheten vår og bidratt med flere direkte henvendelser fra både potensielle kunder- og kandidater.

Trine Vigorito
Administrerende direktør

Black_Fabi

Industri: Rekruttering

Bedriftsstørrelse: Medium

Lokasjon: Oslo og Stavanger