Skip to content

Få mer effektive salgsprosesser med HubSpot CRM

For at organisasjonen din skal vokse, er det nødvendig med en jevn strøm av nye kunder. Dette krever en god salgsprosess og et CRM-system som HubSpot.

Nøkkelen til en vellykket salgsprosess er at selgerne bruker de samme systemene og teknikkene, og forholder seg til den samme prosessen. Da blir salgsorganisasjon en velsmurt maskin, i stedet for en organisasjon der alle jobber på ulike måter.

Et godt CRM-system kan styrke salgsprosessen. I denne guiden vil du lære hvordan HubSpot CRM-system kan:

 • Akselerere bedriftens vekst
 • Bringe inn lønnsomme, fornøyde kunder
 • Hjelpe ditt salgsteam til å selge bedre og raskere

Oppsøkende salg

I dag er mye informasjon om potensielle kunder lett tilgjengelig for selgere. Før du plukker opp telefonen, eller skriver en kald e-post, kan du finne ut mye om de du skal kontakte ved hjelp av:

 • Søkemotorer
 • Sosiale medier
 • Blogger
 • Nettsider

Dessverre kan ingen av disse kanalene fortelle deg hva prospektet allerede vet om din organisasjon, eller om de i det hele tatt vet at du eksisterer.

Her kommer HubSpot CRM-system til unnsetning.

Et CRM-system som integreres med et marketing automation-verktøy, som for eksempel HubSpot, gir selgere et helhetlig bilde av prospektets siste interaksjon med selskapet ditt.

La oss si at et prospekt nettopp har lastet ned en guide om en bestemt programvare. Med denne innsikten, kan selgeren deretter sende en kald e-post, som gir mer informasjon om akkurat denne programvaren. På den måten vil du holde på interessen til prospektet, ved å tilby informasjon som vedkommende er interessert i.

Den samme selgeren ville hatt en helt annen tilnærming, hvis kontakten hadde sjekket ut prissiden i stedet for. En demo, eller gratis prøveversjon kunne vært et mye mer hensiktsmessig og interessant tilbud i dette tilfellet.

Et godt samarbeid mellom marketing automation og CRM, gjør at salgsrepresentanten får mer informasjon om prospektet de skal oppsøke. Dette bidrar til at deres e-poster og samtaler skiller seg ut blant hundrevis av andre generiske e-poster.

 

Ha en god oversikt over deres prospekter

Hvordan kan en selger holde oversikt over alle sine ulike prospekter og muligheter? En selgers hverdag består ofte av å:

 • Huske å ringe selskapet X på tirsdag
 • Kontakte organisasjon Y på fredag
 • Ringe forretning Z på mandag
 • Følge opp via e-post på torsdag og fredag

I lengden kan dette bli vanskelig å holde styr på, og er du uheldig havner et møte eller en oppfølging i glemmeboka. Ville det ikke være fint om HubSpot CRM tok over dette arbeidet, og strukturerte selgerens hverdag?

Mange moderne CRM-systemer inkluderer oppgavemoduler som automatisk varsler selgere om hvem som skal følge opp, og når. Selgere kan legge inn en påminnelse, og glemme den inntil vedkommende blir varslet.

Dokumenter salgsprosessen

For å effektivisere salgsprosessen, må alt av informasjon integreres inn i et system som dokumenterer ulike aktiviteter, og når du skal utføre dem.

Det å definere de ulike salgstrinnene i et CRM, bidrar til at organisasjonen skaper en bedre salgsprosess. Ikke bare for ditt nåværende team, det har også konsekvenser for fremtidige ansettelser. Dette gjør det enklere for nyansatte, som ikke kjenner til salgsprosessen fra før, å komme raskt inn i jobben.

Bildet nedenfor viser hvordan salgstrinnene er visuelt fremstilt i HubSpot CRM, og hvordan tilbudene flyttes mellom dem.

 

Eliminer manuell logging av data

Selgere vil heller ha samtaler med prospekter, enn å gjøre administrativt arbeid. Derfor er det avgjørende å effektivisere selgerens hverdag, for å maksimere tiden de kan bruke på salg.

Dette kan et godt CRM-system hjelpe til med. Likevel er det avhengig av at dataene som blir lagt inn er gode.

Hvis dataregistreringen er 100 % manuell tar det mye tid, og informasjonen blir unøyaktig. Noen CRM-systemer reduserer manuell dataregistrering, ved å automatisk fylle inn kontaktinformasjon fra nettet.

 

Slik finner du de beste prospektene med Leadfeeder

De fleste salgsorganisasjoner får sine kunder fra en kombinasjon av inngående ("inbound") og oppsøkende ("outbound") aktiviteter.

Den spesifikke blandingen vil variere avhengig av organisasjonen, men det er sjeldent å finne en bedrift som baserer seg 100 % på den ene eller andre formen for salg.

Det å generere innkommende leads er ofte markedsavdelingens ansvar, men oppsøkende salg krever også mye innsats fra salgsavdelingen. Disse bruker gjerne en kombinasjon av sosiale medier, nettsteder og søk for å finne passende prospekter.

Tradisjonell prospektering tar tid. Selgere er ofte nødt til å undersøke hver mulighet individuelt, og deretter avgjøre om prospektet er riktig for selskapet. Heldigvis kan en integrasjon med Leadfeeder hjelpe deg å se hvilke selskaper som besøker din nettside, og deretter sende denne informasjonen til HubSpot CRM.

Leadfeeder samler all relevant informasjon om en rekke selskaper fra nettet, og sammenstiller deretter dette i en søkbar database. Selgere kan da foreta tilpassede søk basert på bestemte kriterier, og systemet returnerer en omfattende liste over prospekter som passer kravene.

 

En bank med innhold som selgerne kan bruke

Innhold er ikke bare sentralt i markedsføring – det er også viktig i salg. Send kjøpere relevant innhold gjennom hele salgsprosessen, og du vil skape tillit mellom kjøper og selger. Dette gjør selgeren til en rådgiver, som kan hjelpe prospektet med å løse deres problemer.

Et godt CRM-system, som HubSpot, kan også fungere som et oppslagsverk for sjekklister, guider, rapporter og mer for å hjelpe selgerne å sende ut riktig innhold til rett tidspunkt. Trenger prospektet produktinformasjon? En nylig utgitt studie? Priser? Du behøver ikke å lete andre steder - bare søk i CRM-systemet, og send innholdet til prospektet!

Hver eneste e-post som sendes bør tilpasses til den spesifikke mottakeren. Rutinerte selgere lagrer gjerne et utkast av vellykkede meldinger, men det kan være vanskelig å finne disse igjen på et senere tidspunkt.

Her kan CRM-systemet til HubSpot hjelpe deg. Ved å la dine salgsrepresentanter lagre e-post maler direkte i systemet, kan hele salgsavdelingen få tilgang til dette, uten engang å måtte åpne en ny fane i sin nettleser! Hvis du vurderer et nytt CRM-system, kan du opprette en gratis HubSpot-konto her.