<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=852138901570630&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

90-dagers markedsplan: Hvordan bruke Agile-prinsipper for å få mer trafikk og leads på en brøkdel av tiden

Thorstein Nordby
av Thorstein Nordby | 4/03/2018

  Del

Den 12 måneder lange markedsplanen er død.

 

I dag opplever markedsførere økt kompleksitet, høyere arbeidsmengder og en utvikling i markedet som skjer lynraskt. 

Til tross for disse endringene bruker markedsførere likevel mye tid på markedsplaner som blir utdaterte før de faktisk får dem implementert. 

Du har naturligvis gode intensjoner når du lager din egen markedsplan.

Etter planleggingsmøtet blir dager til uker, og uker blir til måneder.

Underveis blir du distrahert og dine ambisiøse planer blir erstattet av hastesaker du plutselig får i fanget av sjefen.

Som Mike Tyson en gang sa:

“Everybody's got a plan until they get punched in the face”.


mike-tyson-plan

 

I løpet av 12 måneder kan det skje mange uforutsette endringer: 

 

 • Produktutvikling tar lengre tid enn estimert
 • Det er utskiftninger i ledergruppen som fører til nye prioriteringer
 • Det kommer flere nye konkurrenter i ditt marked som tar markedsandeler
 • Google eller Facebook endrer plattformen sin….igjen

 

I dag gir det derfor lite mening å ha rigide og langsiktige markedsplaner som kun fungerer som en begrensning for deg og dine kollegaer.

Problemet med tradisjonell markedsplanlegging er at du risikerer å binde deg til en 12 måneder lang plan som ikke lenger fungerer i praksis.

Selv har jeg laget flere langsiktige og ambisiøse markedsplaner både for oss selv i Nettly og for våre kunder som ønsket å implementere inbound marketing. 

Problemet var at planene sjeldent ble fulgt fordi det skjedde endringer både hos kunden og i markedet som gjorde disse markedsplanene irrelevante.

I dag vil jeg påstå at tradisjonelle markedsplaner kun er relevante i den veldig korte tidsperioden de blir laget. 

For å lykkes med salg og markedsføring i dag kreves det derfor en mer fleksibel tilnærming til markedsplanlegging.

Kun med en fleksibel plan vil du kunne utnytte nye trender, teknologi og endringer i markedet som kan hjelpe deg å oppnå dine mål.

 

Hvorfor en fleksibel tilnærming til markedsplanlegging gir deg mer trafikk og leads på kortere tid

Se tilbake på resultatene dine markedsføringsaktiviteter har skapt de siste 12 månedene for din bedrift.

Er du fornøyd med resultatene? Vær ærlig. 

Det er én ting å skape en ambisiøs plan med store mål på starten av året.

Det er noe helt annet å få gjennomført denne planen etter punkt og prikke.

Den tradisjonelle markedsplanen inneholder gjerne følgende elementer:

 • Målsetning. Mål for trafikk, leads, kunder og omsetning
 • Redaksjonell kalender. Hvilket innhold skal produseres og når?
 • Ansvarsfordeling. Hvem er ansvarlig for hvilke ansvarsområder?
 • Budsjett. Hvilke midler er tilgjengelig og hvordan skal det fordeles?
 • Verdiforslag. Hva er den unike verdien bedriften tilbyr markedet?
 • Prioritering av aktiviteter. Hva er det viktigste å få utført?
 • Analyse. Hva skal du måle og hvordan?
 • Målgruppen. Hvem er våre personas og målkontoer?

 

Denne tilnærmingen ser bra ut på papiret. 

Erfarne markedsførere vet derimot at langsiktige planer ofte må endres på grunn av uventede hendelser og endringer i markedet. 

Kanskje man har bommet grovt på prosjektering av trafikk og leads for året, og en kampanje presterer ikke som forventet slik at hele strategien må endres.

 

fleksibel-vs-tradisjonell-markedsplan

Kilde: Kapost 

 

En annen vanlig situasjon er at viktige personer slutter i sin jobb slik at resten av markedsavdelingen må ta over disse oppgavene.

Nesten alle har opplevd at det nye nettstedet tar tre måneder ekstra å lansere slik at man ikke får implementert de viktigste aktivitetene det kvartalet.

Ingen av oss kan forutse fremtiden.

Det vi derimot kan gjøre er å ta i bruk mangfoldet av innsikt og data for å ta raskere og bedre beslutninger for å kunne tilpasse oss slike endringer.

En fleksibel markedsplan skaper rom for å bruke tiden på å skape resultater framfor å skape en plan som er utdatert når den skal implementeres.

Det er her Agile-prinsippene kommer inn i bildet.

Agile er en prosjektstyringsmetode som lar deg som markedsfører identifisere, prioritere og utføre de oppgavene som har høyest verdi for din bedrift.

Hvis ditt mål er å få mer trafikk, leads og kunder på kortere tid, så hjelper Agile deg med å forstå hva du bør prioritere i jobben din og når.

Les videre for å lære om hvordan du kan ta i bruk Agile-prinsippene i din arbeidshverdag.

 

Hva er egentlig Agile og hvordan passer det inn i din digitale strategi?

I 2001 samlet 17 utviklere seg for å utvikle Agile-manifestet. Agile skulle fungere som en guide for en iterativ tilnærming til utvikling av programvare.

Disse 17 utviklerne var frustrert av hvor lang tid det tok fra en idé var unnfanget til at den var implementert i et ferdig og lansert produkt. 

På den tiden estimerte eksperter innen utvikling at det kunne ta opp til tre år fra et behov for en applikasjon eller funksjon hadde oppstått til den var ferdig.

Det var naturligvis mange prosjekter som ble avlyst halvveis inn i utviklingen eller som aldri så dagens lys.

Mange av de produktene som ble lansert dekket heller ikke lenger behovene til kunden, selv om det opprinnelige målet ble nådd. 

Agile-manifestet ble derfor skapt for å finne en løsning på disse problemene, og inneholdt en rekke verdier og et tankesett for utvikling av nye prosjekter:

 

 1. Danne en hypotese
 2. Bygge nye funksjoner raskt
 3. Eksperimentere og teste
 4. Lære og forbedre

 

Det er en rekke fordeler med Agile som lar bidragsytere bidra med verdi tidlig i prosessen. Agile lover:

 • Høyere kvalitet på produktet
 • Høyere kundetilfredshet
 • Bedre kontroll på prosjekter
 • Redusert risiko
 • Høyere avkastning på prosjekter

 

Spørsmålet er da hvordan kan vi overføre Agile-prinsippene til markedsavdelingen for å skape bedre kampanjer og mer fornøyde kunder?

  

De seks verdiene som gir markedsføreren økt fleksibilitet og kortere tid til resultater

 

Agile-prinsippene har vist seg å være effektive for å hjelpe utviklere å skape bedre produkter og levere mer verdi på langt mindre tid enn før.

 

Heldigvis er ikke Agile kun for utviklere.

 

I senere tid har også markedsavdelinger tatt til seg Agile-prinsippene for å skape bedre kampanjer på kortere tid og til en lavere kostnad.

 

Tenk deg at du fikk brukt dagene dine på å utføre oppgaver som hadde store positive innvirkninger på bedriftens trafikk, leads og omsetning?

 

Dette kan Agile hjelpe deg med å oppnå!

 

Med Agile vil markedsplanen alltid være oppdatert, dine kollegaer vil jobbe på de oppgavene med høyest prioritet, og dere vil kunne levere en høy avkastning.

 

Ved å ta en iterativ tilnærming til å skape markedsføringskampanjer vil du kunne oppnå mer ved å prioritere riktig og tilpasse deg endringer:

 

 

tradisjonell-markedsplan-vs-agile-markedsplan 

 

Verdiene nevnt i Agile-manifestet er også svært overførbare til markedsføring, som nevnt i denne videoen fra Jim Ewel og Moz:

 

moz-video-agile-markedsføring

 

Her er en oppsummering: 

 

Verdi 1) Reagere på endringer fremfor å følge en fast plan

 

Agile krever først og fremst et nytt tankesett rundt markedsplanlegging.

 

Med Agile binder du deg ikke til rigide markedsplaner på 30-40 sider som ikke overlever møtet med den virkelige verden.

 

agile-verdier-markedsføring-1-reagere-på-endringer

 

Erfarne markedsførere vet hvor mye ting kan forandre seg på kort tid, spesielt med metodikker som for eksempel inbound marketing.

 

Hvis omstendighetene rundt din bedrift eller ditt marked endrer seg, så må en markedsplan kunne endres på en både rask og meningsfull måte.

 

reagere-på-endring-agile-scrumorg

Kilde: Scrum.org

  

Med en fleksibel tilnærming til markedsplanlegging blir alle bidragsytere i fellesskap enige om hvilke tiltak som skal prioriteres høyest.

 

Det å kunne reagere på endringer fremfor å følge en statisk plan blir da et stort konkurransefortrinn og lar deg utnytte muligheter som oppstår.

 

Nøkkelen til suksess blir da å produsere arbeid raskt basert på en hypotese, måle effekten og overføre lærdommen til neste eksperiment.

 

 

Verdi 2) Raske iterasjoner fremfor omfattende kampanjer

 

Med Agile går du vekk fra kampanjer som går over 3 til 12 måneder og tar heller i bruk iterative kampanjer som blir lansert innen et tidsvindu på 1-4 uker.

 

Selv om du er skråsikker på at noe kommer til å virke, så bør man likevel ikke gi noen garantier før man kan begynne å implementere og levere arbeidet.

 

Antakelser og gjetninger er ikke produktivt, og det er de små og kontinuerlige justeringene over lengre tid som vil gi de store resultatene til slutt.

 

Istedenfor å gå gjennom en svært omfattende planleggingsprosess kan du heller danne en enkel strategi og en rekke hypoteser som kan testes raskt.

 

agile-markedsføringskampanjer

 

Kilde: Leapclixx

 

Iterative kampanjer gjør det mulig å investere mindre ressurser, redusere risiko, og gir deg mer frihet til å utføre flere eksperimenter som kan gi et fortrinn.

 

Kampanjer blir lansert uten å binde seg til noen av hypotesene, og på kort tid kan du hente inn en rekke datapunkter som informerer videre tiltak.

 

Til slutt dokumenterer du resultatene, uavhengig om kampanjen ga gode resultater eller ikke. Du har likevel lært noe, nemlig hva som ikke fungerer.

 

Ikke vær redd for å mislykkes, bare ikke gjør samme feil to ganger.

 

 

Se gratis kurs om inbound marketingVerdi 3) Testing og data framfor meninger og konvensjoner

 

“HiPPO er en forkortelse for ‘Highest paid person’s opinion’, og er for eksempel en sjef eller en beslutningstaker som dukker opp i sluttfasen av et prosjekt”

 

"Han/hun tilbyr sine tanker og meninger på hva du kan sløyfe og hva du må legge til for å få prosjektet ditt til å bli en suksess"

 

Dette skriver Right Brain i sin artikkel  “Et konverteringstips – Stol aldri på en HiPPO”.

 

hippo-markedsføring

 

Alle som har erfaring innen markedsføring har opplevd at deres råd og innspill blir ignorert eller regelrett overkjørt av en som er høyere på rangstigen.

 

Hva så?

 

Alle ønsker å skape gode resultater, og for å oppnå dette må markedsførere og ledere ta beslutninger på data og innsikt framfor magefølelsen og antakelser.

 

Standardsvaret på ulike innspill fra ledere og kollegaer bør være “det kan vi teste”, og deretter la tallene gi dere svaret på hva som er den beste løsningen.

 

Ved å kontinuerlig teste kampanjene vil du ta bedre beslutninger, og du slipper å gjette hvilke tiltak du bør implementere.

  

[GRATIS MAL] Handlings- og propriteringsplan 

Bruk denne malen til å raskt finne ideer til tiltak som kan bidra til vekst i din bedrift. Klikk her for å få tilgang til malen.

 

Verdi 4) Mange små eksperimenter framfor store investeringer

 

Det finnes alltid måter å hente ut bedre resultater på.

 

Måten du identifiserer hvordan du kan få bedre resultater er ved å eksperimentere istedenfor å alltid følge beste praksis.

 

agile-verdier-markedsføring-4-eksperimenter

 

Her kan du følge 70/20/10-regelen som nevnt i Moz-videoen over.

 

Du fordeler 70% av markedsbudsjettet og 50% av tiden på aktiviteter som du vet fungerer og leverer forutsigbare resultater basert på historiske data.

 

Du bruker deretter 20% av budsjettet og 25% av tiden på å gjøre små justeringer på det som er beste praksis.

 

Til slutt bruker du 10% av budsjettet og 25% av tiden på eksperimenter der du forventer at kun en liten andel av eksperimentene vil lykkes.

 

agile-markedsstrategi

 

Kilde: Web Republic

 

De små eksperimentene som derimot lykkes vil på sikt bli de 70% av tiltakene som over tid vil bli beste praksis og gi deg de beste resultatene.


Et eksempel på dette er å produsere én enkelt bloggartikkel fremfor å lansere en full kampanje rundt et tema.

 

Hvorfor ikke validere at ditt publikum er interessert i artikkelen før du setter opp landingssider, takkesider, e-postsekvenser, og innlegg i sosiale medier?

 

På denne måten vil du derfor skape bedre kampanjer til en lavere kostnad og risiko.Verdi 5) Individer og samspill fremfor prosesser og verktøy

 

Det kan høres ut som at mange prosjektstyringsmetoder innen Agile kun handler om prosesser, faste møter og rigide roller som du må følge slavisk.

 

Med Agile kommer det en haug av nye begreper du må venne deg til som Scrum, Kanban, Lean, Sprint-planlegging, standups, og Kaizen.

 

Prosedyrer og verktøy skal gjøre oss mer produktive og hjelpe oss med å jevnlig levere arbeid av høy kvalitet.

 

Dessverre kan de også bli en hindring i arbeidsdagen vår.

 

Agile handler ikke bare om å følge en prosess, men om holdninger og “myke” egenskaper hos personene som skal gjennomføre Agile i hverdagen.

 

agile-verdier-markedsføring-5-individer-samspill

 

Dessverre blir menneskene ofte glemt.

 

Det er derimot i stor grad de holdningene du, kollegaer og menneskene rundt deg har som avgjør om dere kan høste fruktene av å implementere Agile.

 

Ifølge Jim Ewel fra Agile Marketer er det seks egenskaper man bør se etter i en en markedsfører som ønsker å praktisere Agile:

 

Den første egenskapen er å kunne takle forandringer.  Agile handler om å reagere på endring fremfor å følge en plan.

 

Noen liker et stabilt og trygt miljø, og andre trives med litt usikkerhet i hverdagen, og man bør ansette personer som passer inn i den sistnevnte kategorien.

 

Den andre egenskapen er å kunne lære raskt og tilpasse seg. Innen Agile verdsettes validert læring fremfor antakelser og magefølelse.

 

En markedsfører som skal følge Agile må naturligvis lære seg begrepene og prosessene, og verktøyene som brukes i det daglige.

 

De må lære seg om kunden, hva som fungerer og ikke fungerer, så de som tar til seg kunnskap raskt er de som også vil trives best med Agile.

 

Den tredje egenskap er mellommenneskelige ferdigheter og evnen til å samarbeide. Godt samarbeid er kritisk for at Agile skal fungere i en bedrift.

 

Agile handler om å bryte ned siloer og flate ut hierarkier der sjefen vanligvis predikerer hva alle andre skal gjøre. 

 

Med Agile er samarbeid og god kommunikasjon i førersetet. Det innebærer at alle avdelinger, ledelsen og ikke minst kunden jobber sammen mot en god løsning.

 

Den fjerde egenskapen er at en person  som skal jobbe med Agile må være analytisk.

 

Agile handler om å bruke data og innsikt over meninger og konvensjoner. Du trenger derfor en eller flere personer som er dyktige på data og analyse.

 

Mot er den femte egenskapen. Agile er ikke enkelt, og det krever at alle bidragsytere har motet til å prøve noe nytt.

 

Ved å ta i bruk Agile-prinsipper forplikter du deg selv til å bli holdt ansvarlig for å oppnå visse nøkkeltall på ukentlig og månedlig basis. 

 

Du trenger derfor personer som både har kunnskapen og som er modige nok til å ta på seg et slikt ansvar.

 

Den siste (og kanskje viktigste) egenskapen er tålmodighet. Det krever en del prøving og feiling for at en markedsavdeling vender seg til Agile-metodikken 

 

Ved å sette riktige forventninger i forkant kan du bidra til å gjøre overgangen enklere for alle som bidrar.

 

 

Verdi 6) Fokus på kunden fremfor hierarkier og siloer

 

Den høyeste prioriteten for en bedrift som praktiserer Agile er å dekke kundens behov.

 

Dette gjøres gjennom å kontinuerlig levere et markedsbudskap som løser problemer og skaper verdi for kunden. 

 

En markedsavdeling eller et markedsføringsbyrå som skal oppnå dette må derfor dekke en lang rekke med roller og ansvarsområder som:

 

 • Strategi og planlegging
 • Innholdsproduksjon
 • Grafisk design
 • Webutvikling
 • Administrere sosiale medier
 • Administrere betalt annonsering
 • Søkemotoroptimalisering
 • E-postmarkedsføring
 • Konverteringsoptimalisering
 • Drift av ulike systemer

 

Måten å skape resultater på er at individene som dekker disse rollene og ansvarsområdene jobber tett sammen og bryter ned siloer mellom seg.

 

Gode kampanjer blir laget av motiverte individer, og det er derfor kritisk at de arbeider i et miljø som bidrar til at de får jobben gjort.

 

Dessverre kan mye komme i veien og hindre markedsførere å sette opp effektive kampanjer som potensielle og eksisterende kunder har glede av.

 

 

agile-verdier-markedsføring-6-Fokus på kunden fremfor hierarkier og siloer

 

Det innebærer at arbeidsgiver gir hvert individ friheten til å fokusere på de oppgavene de utfører best, og ikke overlesse dem med småoppgaver som haster.

 

Realiteten er at ledere gjerne dikterer hvilke markedsføringsaktiviteter en markedsavdeling skal gjennomføre.

 

Strenge hierarkier verken hjelper kunden, markedsføreren eller bedriften som en helhet med å oppnå sine mål.

 

Ved å følge Agile-prinsippene vil ledere og hver avdeling utarbeide mål og prioriteringer sammen slik at alle er enige om hvilke tiltak som skal prioriteres.

 

 

Agile for markedsføring - hvilken metodikk bør du velge?Det finnes en rekke ulike prosjektstyringsmetoder som er bygget på Agile-prinsippene, der Scrum er blant de mest kjente av metodene.

 

Scrum har økt mye i popularitet etter at Jeff Sutherland, en av de 17 utviklerne som bidro til Agile-manifestet, publiserte sin bok om Scrum:

 

 

19288230

 

Mange bedrifter starter med Scrum fordi det er best kjentmen det er ikke nødvendigvis det beste valget for markedsavdelinger.

 

Mange opplever dessverre at Scrum er en for rigid måte å gjennomføre prosjekter og leveranser på.

 

Heldigvis er ikke Scrum det eneste alternativet...

 

Scrum er tidsboksbasert. Det innebærer at du bruker en definert tidsperiode (som regel 1-4 uker) der en oppgave eller funksjon skal være klar til lansering.

 

For en markedsavdeling er det ikke alltid hensiktsmessig å tenke på sine leveranser som funksjoner, da de leverer f.eks. bloggartikler og e-bøker.

 

Det er derfor vi mener at en flytbasert prosess basert på Kanban er langt bedre egnet for markedsførere som ønsker å implementere Agile.

 

scrum-vs-kanban-markedsføring

 

Kilde: Workfront

 

Med Kanban er det mer fokus på en kontinuerlig flyt av uavbrutt arbeid frem til de er ferdige. Her skal en oppgave leveres så fort den er gjennomført.

 

Kanban er også svært gunstig for oppgaver som kan være vanskelig å estimere omfanget av, noe som er typisk for kreative oppgaver som innhold og design. 

 

Se gratis kurs om inbound marketing

 

Samtidig er det et fokus på å synliggjøre flaskehalser. Dette er oppgaver som hindrer progresjon, og fokuset er å fullføre disse før du går til neste oppgave.

 

Kanban er ikke like rigid som Scrum, og er kjent for å være en svært fleksibel og simpel metodikk å følge som resulterer i høyere produktivitet og bedre arbeid. 

Hva er Kanban? En kort historie

 

Kanban ble skapt av ingeniører fra Toyota på 1940-tallet og betyr "visuelt kort” eller “tegn/signal”. 

 

Toyota sine ingeniører hadde studert hvordan supermarkeder kun bestilte nye produkter for å effektivt balansere mellom tilbud og etterspørsel.

 

Dette kalles for Just in time-prinsippet, som innebærer å ikke begynne å produsere en del før den ble etterspurt fra andre deler av produksjonslinjen.

 

kanban-toyota

Kilde: Toyota

 

Samtidig hadde ingeniørene observert at når arbeidere forpliktet seg til for mye arbeid om gangen, så ble mindre arbeid utført.

 

Toyota overførte dette til sin egen produksjonslinje der de begynte å bruke skilt med ulike farger som signaliserte behov for flere deler fra andre i produksjonen.

 

Hvis det var en feil på produksjonslinjen var høyeste prioritet å finne årsaken til feilen istedenfor å rette dem opp i etterkant av når feilen oppsto.

 

Kanban er med andre ord en måte å begrense igangsatt arbeid og sørge for at de oppgavene med høyest prioritert blir gjennomført først.

 

Systemet er visuelt og enkelt å forstå. Samtidig er Kanban komponentbasert, noe som resulterte i standardisering av arbeidsrutiner og prosedyrer.

 

Utviklere, prosjektledere og markedsførere har tatt i bruk egne versjoner av Kanban ved å visualisere arbeidet sitt i enkle kolonner:

 

kanban-tavle-markedsføring

Disse kolonnene bidrar til å visualisere arbeidsprosessen og identifisere flaskehalser som bremser progresjonen i et prosjekt.

 

Formålet med Kanban er å forbedre helheten rundt produksjonen av hva enn det er din bedrift tilbyr av verdi i form av produkter eller tjenester. 

 

Verdi er hva en kunde er villig til å betale penger for, og Kanban sørger for at alle bidragsytere bruker tiden sin på oppgaver som skaper mest mulig verdi. 

 

Ved å redusere tiden brukt på unødvendig byråkrati og lite verdiskapende oppgaver kan du heller bruke mesteparten av din tid på verdiskapning. 

 

Les videre for å lære hvordan Kanban gjennomføres i praksis.

 

 

 

7 prinsipper for å lykkes med Kanban i markedsavdelingen

  

Målet med Kanban er å styrke samarbeid mellom individer ved å prioritere de oppgavene som er av høyest verdi for bedriften.

 

Kanban skal også bidra med å identifisere flaskehalser og ineffektiviter i egne arbeidsrutiner som må forbedres for å kunne jobbe mer effektivt.

 

Husk at Kanban skal hjelpe deg med å kontinuerlig levere verdifullt arbeid for din bedrift og dine kunder.

Hvis du ikke klarer å leverer på en jevnlig basis, så er det garantert områder der du må skape bedre arbeidsrutiner.

Her er hvordan du går fram:

 

Prinsipp 1) Arbeidsflyten skal være visuell

 

Visste du at vi mennesker prosesserer bilder 60 000 ganger raskere enn for eksempel tekstbasert informasjon?

 

Faktum er at vi mennesker blir eksponert for ekstreme mengder informasjon gjennom mobilen, chat-løsninger, datamaskiner, tv og mye mer hver dag.

 

Denne overfloden av informasjon fører dessverre til lavere produktivitet både på det private og profesjonelle plan.

 kolonner-jira-agile

 

Det er mye som tyder på at vår hjerne foretrekker visuell informasjon. Det er estimert at 40% av alle nervefibre er knyttet til øynene våre!

 

Kanban bidrar med å forenkle arbeidsprosesser og gjøre oss mer produktive ved å nettopp visualisere våre egne arbeidsprosesser.

 

Den første fordelen er at du ikke trenger noe forkunnskap for å begynne med Kanban. Du begynner enkelt med å visualisere prosessene du allerede bruker.

 

Ved å visualisere de ulike stegene i din arbeidsprosess i kolonner vil du forenkle kommunikasjonen mellom kollegaer og eksterne bidragsytere.

 

netthinne-og-visuell-informasjon  


Når oppgaver er visualisert i kolonner blir det langt enklere å følge progresjonen av arbeidet du og dine kollegaer gjennomfører 
på daglig basis.


Dette reduserer behovet for unødvendige møter, noe som frir opp hele markedsavdelingens tid som de heller kan bruke på verdiskapning.

 

 

Prinsipp 2) Begrens antall oppgaver du kan utføre om gangen

 

I Kanban er det kritisk å begrense igangsatt arbeid slik at gjøremål blir trukket gjennom hver fase i din arbeidsflyt når en person har ledig kapasitet.

Grunnen til at alle skal forplikte seg til et lite antall gjøremål om gangen er at det vil hjelpe deg og dine kollegaer med å raskt identifisere flaskehalser.

For mange oppgaver om gangen fører til lavere produktivitet og stressede markedsførere.

Det er derfor hensiktsmessig å redusere antall oppgaver hver person kan utføre om gangen til så lite som mulig.

 

Her er et eksempel på hvordan denne begrensningen synliggjøres i Jira:

 

kanban-wip-limit-atlassian

Kilde: Atlassian

 

Samtidig må du sørge for å balansere mellom denne begrensningen med å levere en jevn flyt av arbeid av høy kvalitet.


En markedsavdeling på fire personer kan for eksempel begrense seg til to oppgaver hver, altså 8 gjøremål om gangen.

Det er ikke noe fasitsvar på antall oppgaver en skal begrense seg til.

 

Det kan likevel være en god idé å formalisere dette antallet for å deretter kontinuerlig observere hvilken grense som er bærekraftig for deg.

 

 

Prinsipp 3) Balanser etterspørsel med produksjon

 

Det forrige prinsippet beskrev viktigheten av å begrense antall gjøremål hver person kan forplikte seg til om gangen

 

Formålet med dette prinsippet er at du kun skal kunne ta på deg nye oppgaver i henhold til frekvensen du klarer å leverer arbeid av høy kvalitet på.

 

Dette betyr i praksis at du kun kan ta på deg nye gjøremål eller diskutere oppdateringer av backlog'en når du har begynt å levere arbeidet ditt.

 

agile-etterspørsel-produksjon

 

Dette skaper "slakk" eller inaktiv tid i din arbeidshverdag.


Her vil mange ledere sikkert stille seg negative til Agile og Kanban. De ønsker naturligvis å bruke alt av ledig tid på å få utført viktige oppgaver.

Det å ha inaktiv tid bygget inn i systemet er derimot en av de beste måtene man kan forbedre egne arbeidsrutiner og prosesser.

 

Tenk på det slik:

 

Hvis en person er svært effektiv med sin egen tid og bruker nærmere 100% av dagen på verdiskapning, så har de ikke noe rom for refleksjon og idémyldring.

 

Kanban krever kontinuerlig forbedring, og det er derfor nødvendig at individer har friheten til å  tenke over hvordan de kan forbedre sine arbeidsprosesser.

 

Hvis man skal være produktiv hele tiden vil man ende opp med stressede medarbeidere som bare prøver å overleve arbeidshverdagen.

 

Se gratis kurs om inbound marketing

 

Samtidig vil markedsavdelingen kun starte diskusjoner om nye gjøremål og  nye prioriteringer etter at arbeid har blitt fullført, ikke underveis i arbeidet.

 

En ekstra bonus er at dette vil hindre at ansatte blir utbrente, og tillater for langt bedre balanse mellom jobb og fritid.

 

Prinsipp 4) Lever arbeid av høy kvalitet på en kontinuerlig basis

 

Kanban skal ikke bare gjøre oss mer produktive, det skal også bidra til at vi leverer arbeid av høyere kvalitet.

Det er tross alt ikke noe poeng at du skal bli mer produktiv hvis du ikke leverer artikler, e-bøker, eller innlegg i sosiale medier som er av en god kvalitet.

Begrensningen av antall oppgaver hver person forplikter seg til inkluderer derfor også en rekke kriterier for kvalitet.

 

arbeid-høy-kvalitet

 

Det innebærer at et gjøremål kun kan flyttes til "Utført" hvis kvaliteten på arbeidet oppfyller kriteriene som du og dine kollegaer har satt. 

Et godt eksempel er at du ikke kan lansere en ny nettside hvis den ikke er tilpasset på mobile enheter eller mangler viktig innhold.

I et slikt tilfelle måtte en markedsavdeling stoppe "produksjonslinjen" og fokusere på å få ordnet dette problemet så fort som mulig. 

 

Tanken her er at en markedsavdeling skal få fokusere på noen få viktige gjøremål om gangen slik at de over tid klarer å levere mer og bedre arbeid.

 

 

Prinsipp 5) Ha en fleksibel tilnærming til prioritering av gjøremål 

 

Hvis du klarer å følge de tidligere nevnte prinsippene kan du nå begynne å tenke på hvordan man kan maksimere verdiskapningen.

 

Enhver bedrift må sørge for at de alltid fokuserer på de oppgavene som har høyest verdi. Dette krever at man er i stand til å prioritere riktig.


For å kunne endre seg i forhold til markedet må man kunne omprioritere raskt.

Det kan være vanskelig å be alle bidragsytere til å prioritere gjøremål. Det er gjerne en utfordring å skille på hva som er verdifullt og hva som haster.

 

fleksibel-planlegging


Samtidig er det mye usikkerhet i markedet, noen som gjør det enda mer utfordrende å velge riktig fokusområde.

I Kanban er prioritering av gjøremål forenklet ved at gjøremål er visualisert.  Gjøremål er plassert i en prioritert rekkefølge i det som kalles for en "backlog".

 

Etterhvert som prioriteringer og mål endrer seg, så skal dette reflekteres i Kanban-tavlen slik at alle bidragsytere holder seg oppdatert.

 

kanban-tavle-utført 

 

Gjøremål trekkes deretter fra backlog (eller "Til utføring") og inn i "Under arbeid". Gjøremålet står her til det er helt ferdig og klar til lansering. 

 

 • Etterhvert som gjøremål blir gjennomført kan de bli overført til "Utført", noe som igjen frir opp kapasitet for at man kan fokusere på nye gjøremål.


Hvis det er få gjøremål i tavlen, så er det på tide med nytt planleggingsmøte der alle bidragsytere bidrar til å fornye sin "backlog" og prioritere på nytt.

 

 

arbeidsflyt-kanban

 

 •  

 

Prinsipp 6) Selvstyring og fleksibilitet

 

Fordelen med Kanban framfor en rekke andre metoder innen Agile er hvor fleksibelt det er. Kanban har verken en rigid møtestruktur eller definerte roller.

 

Kanban antar at du og dine kollegaer allerede har eksisterende arbeidsprosesser som dere følger, men som dere er åpne for å forbedre.

 

Kanban krever med andre ord lite forkunnskap og opplæring for å tas i bruk. 

 

Selvstyring og fleksibilitet agile

 

Det kan være store forskjeller mellom både bedrifter og individer. Alle har ulike ferdigheter, utfordringer, erfaring og prosesser som de er vant til.

 

Kanban tar høyde for dette og lar deg og dine kollegaer selv finne måter å forbedre egne prosser på. Kanban lar altså folk tenke for seg selv.

 

 

Prinsipp 7) Kontinuerlig forbedring av prosesser og dokumentasjon

 

Det å implementere Agile høres kanskje ut som et stort steg å ta. Det er ikke gjort over natten, og det krever kontinuerlig forbedring av hvordan dere jobber.

 

Du og dine kollegaer kan alltid jobbe litt smartere, og dette kan blant annet gjøres ved å standardisere arbeidsrutiner og prosesser dere bruker hver dag.

 

Her kan du enten ta en iterativ eller inkrementell tilnærming til å optimalisere eksisterende prosesser, dokumentasjon eller bruken av verktøy.

 

Med en iterativ tilnærming skisserer du hvordan for eksempel en prosess kan forbedres. Over tid legger du til små detaljer som forbedrer prosessen.

 

main-qimg-7e67d1d1c21b8089596ec5e6c4e78757

Kilde: Quora - What is difference between iterative model, incremental model and agile model?

 

Med inkrementelle endringer fokuserer du heller på en liten del av en prosess om gangen i en fast rekkefølge. 

 

Et eksempel på inkrementell implementering av en prosess er trinnene for å implementere Kanban, som du leser i denne artikkelen.

 

Utfordringen med inkrementell forbedring er at du må vite sluttresultatet når du starter, og du gjør i grunn ingen justeringer underveis.

 

Etterhvert som du utarbeider god dokumentasjon kan du lagre det på en plass som er tilgjengelig for alle som har behov for det. 

 

Her kan du benytte deg av verktøy som Confluence eller Google Drive.

 

 

Hvordan planlegge, implementere og analysere en 90-dagers markedsplan steg-for-steg

 

Nok teori!

En strategi og en markedsplan er verdiløs hvis den ikke blir implementert.

I dag finnes det enormt mange muligheter for markedsavdelinger som ønsker seg mer trafikk, leads og kunder gjennom digitale kanaler.

 

Med flere muligheter følger også økt kompleksitet og utfordringer med å faktisk få implementert gode ideer og tiltak.

 

Veldig mange bedrifter har en viss anelse om hva de bør gjøre, men blir dessverre overveldet av mulighetene og de vet ikke hvor de skal begynne.

 

strategi-agile

 

Det er derfor Agile-prinsippene gir så mye mening.

 

Med tilnærmingen jeg nå kommer til å beskrive vil jeg hjelpe deg med å skape en rød tråd i din markedsstrategi.

 

Samtidig vil denne typen markedsplanlegging hjelpe deg å identifisere de viktigste gjøremålene du må fokusere på som gir din bedrift mest verdi.

 

I neste seksjon vil jeg forklare prosessen med å implementere 90-dagers markedsplanlegging i kombinasjon med Kanban-metoden.

 

Denne prosessen er delt opp i tre steg:

 

Steg 1: Strategi og planlegging

Steg 2: Implementering

Steg 3: Analysere og forbedre

 

Denne typen markedsplanlegging vil kreve mindre tid, det vil hjelpe deg å bedre utnytte alle mulighetene, og gi bedre resultater på langt kortere tid.

 

 

Steg 1) Strategi og planlegging

 

Trinn 1: Definere bedriftens strategiske mål

 

Hvis din bedrift ønsker å vokse med 25% i løpet av de neste 12 månedene må dere definere hvor mye trafikk, leads og salgskvalifiserte leads dere trenger.

 

Dette hjelper markedsavdelingen med å forstå hvilke aktiviteter som kreves fra dem for å nå målet om økt omsetning og vekst.

 

Det må derfor settes nøkkeltall og konkrete mål som er knyttet til bedriftens strategiske mål som markedsavdelingen kan måles opp mot.

 

Basert på nøkkeltall og mål kan markedsavdelingen sette opp en tjenesteavtale der de blir enig med salg om hvor mange salgskvalifiserte leads de skal levere.

 

Det å sette gode mål er en kritisk komponent av en markedsplan, og blant de mest effektive måtene å sette mål er ved å bruke SMART-mål: 

 

SMARTe-mål

 

Marked kan forplikte seg til å nå konkrete tall som:

 

 • Trafikk til nettstedet per måned
 • Antall leads generert
 • Antall markedskvalifiserte leads generert

 

Her må salgsavdelingen følge opp markedsavdelingens mål ved å forplikte seg til å nå konkrete tall som:

 

 • Antall salgskvalifiserte leads
 • Salgsklare muligheter og møter
 • Antall nye kunder lukket
 • Total ny omsetning

 

 

 

Trinn 2: Sett et fleksibelt budsjett som tar høyde for endringer

 

Det er ikke noe problem for en bedrift å sette langsiktige mål eller budsjetter for markedsføring.

Det er tross alt viktig å planlegge langsiktig, og du kan naturligvis ikke sette et budsjett uten å ha en konkret plan for hvordan det skal fordeles.

 

I en budsjettperiode begynner man å estimere hvordan budsjettet skal fordeles på rekruttering, nytt nettsted, annonsering eller innholdsproduksjon.


Problemet med rigide markedsplaner og budsjetter er når man forplikter penger til kanaler og aktiviteter som viser seg å være svært ineffektive.

La oss ta den nylige endringen Facebook gjorde der de reduserte antall innlegg personer vil se fra bedrifter og merkevarer i sin "newsfeed".

 

markedsbudsjett


Hva om din bedrift var helt avhengig av Facebook for å skaffe trafikk og leads?

I en liknende situasjon må du være i stand til å reagere på endringer og sette en ny kurs raskt for å unngå tap av trafikk, leads og kunder.

 

Dette står i stor kontrast til hvordan de fleste bedrifter tenker når en plan mislykkes. Som regel stopper de all aktivitet og reduserer budsjettet.

Realiteten er at det alltid vil være en risiko for at man mislykkes med tiltak man tror vil fungere.

 

Se gratis kurs om inbound marketing


Du har derimot ikke tid til å vente flere måneder på neste budsjettperiode for å kunne endre din markedsstrategi.

Ved å ta i bruk Agile vil du kunne ta høyde for dette slik at det er rom for å eksperimentere og innovere.

Et budsjett bør med andre ord kun være et estimat på hvordan pengene skal fordeles slik at det ikke blir en begrensning for markedsavdelingen.
Steg 2) Implementering

 

Trinn 1: Definer markedsavdelingens interne arbeidsflyt

  

Fordelen med Kanban er at du trenger lite forkunnskap for å starte. Med Kanban trenger du heller ikke å endre noen eksisterende arbeidsrutiner i starten.

  

Alt du trenger å gjøre i startfasen er å definere og navngi stegene i deres "arbeidsflyt" som dere gjennomfører på daglig basis. 

 

Et eksempel for en arbeidsflyt for produksjon av bloggartikler kunne sett slik ut:

 

1) Til utføring

2) Første utkast

3) Gjennomgang og revisjon

4) Publisert

 

 

Trinn 2: Visualiser arbeidsprosessene i vertikale kolonner

 

Arbeidet i Kanban visualiseres ofte enten på en fysisk tavle eller i et prosjektstyringsverktøy som Jira, Teamwork Projects eller Trello.

 

Denne tavlen skal reflektere arbeidsflyten deres og kan se slik ut:

tavle-agile-jira

Du begynner enkelt ved å visualisere eksisterende arbeidsflyt i kolonner.

 

Over tid kan disse kolonnene endres basert på endringer dere gjør for å forbedre arbeidsflyten slik at dere blir mer produktive.

 

Denne strukturen hjelper deg og dine kollegaer med å raskt identifisere flaskehalser i et prosjekt som hindrer progresjon og skaper ineffektiviteter.

 

Dette vil styrke kommunikasjonen mellom deg og dine kollegaer ved at alle ser hvilke gjøremål som er planlagt, hva som er under arbeid, og hva som er utført.

 Trinn 3: Begrens antall gjøremål du kan forplikte deg til

 

Som nevnt tidligere i denne artikkelen har Kanban en innebygget begrensning på antall gjøremål som kan utføres om gangen. Utfordringen er å finne antallet.

 

Målet er å kontinuerlig levere arbeid av høy kvalitet, og denne begrensningen skal i tillegg hjelpe deg å få fullført de gjøremålene som har høyest verdi.

 

Det er ikke noe fasitsvar her. Du og dine kollegaer må selv finne en balanse der dere kan utføre arbeid på jevnlig basis uten at det går utover kvaliteten.Trinn 4: Plasser alle gjøremål i en “backlog”

 

I dag sitter du kanskje med en lite organisert liste over gjøremål og ideer som du og dine kollegaer vet at dere bør utføre.

 

Disse gjøremålene har kanskje oppstått enten som et krav fra ledelsen, tilbakemeldinger fra kunder eller innspill fra salgsavdelingen.

 

Det er likevel ikke alle gjøremål og ideer som har like høy verdi for bedriften.

 

En markedsavdeling må derfor gå gjennom denne listen med oppgaver og prioritere hva de skal utføre basert på hva som gir best resultater.

 

backlog-markedsføring

 

Kilde: Martech Today (Slideshare)

 

En “backlog” er sentralt innen Agile og er et nyttig verktøy her.

 

Ved å bruke en backlog kan vi ha oversikt over pågående arbeid som bloggartikler, landingssider og e-bøker.

 

En backlog skal informere deg og dine kollegaer hvilke aktiviteter som er mest verdifulle og som er viktigst å gjennomføre for din bedrift.

 

En backlog er langt mer enn en prioritert liste over gjøremål. Den skal settes sammen basert på samarbeid og innspill fra flere bidragsytere fremfor et individ.

 

Her bidrar markedsavdelingen, salg, ledelse og ikke minst innspill fra kunder, noe som skaper bedre samarbeid mellom avdelinger og ledere.

 

Alle gjøremål blir representert i form av et "kort" på tavlen, og må oppfylle visse kriterier for at den skal kunne være nyttig for deg og dine kollegaer.

 

Et kort skal være plassert i en rekkefølge basert på prioritet. De gjøremålene som er på toppen er viktigst, og de som gir relativt minst verdi er på bunnen.

 

Kortet må først og fremst være detaljert i henhold til hvor høyt prioritert gjøremålet er. Høyt prioriterte gjøremål har derfor mer informasjon og detaljer. 

 

Kortet skal også vise en estimert tid og omfang på gjøremålet slik at det er enklere å forstå når det er riktig tid å trekke kortet til kolonnen "Under arbeid".

 

En enkel måte å starte med å lage din egen backlog er å samle alle bidragsytere og følge denne fremgangsmåten: 

 

 1. Hver person identifiserer tre viktige oppgaver, mål eller ideer
 2. Hver person deler disse tankene med resten av bidragsyterne
 3. Sammen setter man opp oppgavene opp mot bedriftens strategiske mål
 4. Listen prioriteres basert på hva som er mest verdifullt for bedriften
 5. Gjøremålene begynner å bli utført

 

 

Trinn 5: Identifiser muligheter for effektivisering

 

Kaizen er som tidligere nevnt et viktig begrep innen Agile.  Kaizen er japansk og betyr “kontinuerlig forbedring".

  

Kaizen handler om å forbedre alle funksjoner i en bedrift, enten det er på produksjonslinjen, hos utviklerne, eller i en markedsavdeling.

 

Kontinuerlig forbedring er sentralt i Kanban. Markedsførere må alltid analysere progresjon, sammenlikne data og sørge for at de oppnår jevnlig vekst.

 

I dette trinnet ønsker du og dine kollegaer å komme med forslag til hvordan dere kan optimalisere egne prosesser slik at dere kan jobbe mer effektivt.

 

Eksempler på slike forbedringer kan være:

 

 • Å redusere antallet oppgaver hver person forplikter seg til om gangen
 • Justere kolonnene basert på endringer på egen arbeidsflyt
 • Forsøke å forkorte tiden det tar å flytte et kort mellom kolonner
 • Skape mer detaljerte prosesser som er enklere å følge

 

Ved å jobbe med å effektivisere egne prosesser vil hele markedsavdelingen kunne maksimere verdiskapning og levere mer jobb av høy kvalitet.Trinn 6: Gjennomfør statusmøter etter behov

 

Interaksjoner mellom individer er en viktig verdi innen Agile.

 

Dette betyr derimot ikke at du trenger å gjennomføre en haug med møter for å ta i bruk Agile-metoder som Kanban. 

 

I motsetning til en del andre Agile-metoder har Kanban ingen faste møter slik som for eksempel Scrum har.

 

Ved hjelp av de visuelle kolonnene fjernes også behovet for lite produktive møter, da alle bidragsytere kan følge med på progresjonen av et gjøremål.

 møte-kanban

 

Det kan likevel være hensiktsmessig å møtes på jevnlig basis for å vise resten av avdelingen eller bedriften hva som har blitt utført og oppnådd.

 

Kriteriet for å holde slike møter er at arbeidet som blir vist er av høy kvalitet og klar for å lanseres for deres publikum. Gjøremålet må være ferdig.

 

Du kan for eksempel sette opp månedlige statusmøter med ledere der du rapporterer resultater og viser ferdige leveranser.

 

 

Steg 3) Analysere og forbedre

 

Trinn 1: Sett opp automatisert rapportering av nøkkeltall

 

Vet du om din bedrift presterte bedre i dag enn i går?

 

I dag har vi ekstremt mye innsikt og data som kan gi svaret på akkurat det.

 

Vi har muligheten til å kunne danne hypoteser, utføre eksperimenter, og se effekten av dem på kort tid og med et lavt budsjett.

 

En utfordring er at mye av informasjonen som er tilgjengelig er plassert i ulike siloer i form av forskjellige verktøy og kanaler.

 

Det å bryte ned siloer er en av grunnverdiene innen Agile.

 

Heldigvis har vi verktøy som Databox og HubSpot som hjelper deg å spore alle nøkkeltall på én plass:

 

 

HubSpot-innovation-support

 

 

Les også: Hva er HubSpot, og passer det for din virksomhet?

 

Ved å integrere alle datakilder som HubSpot, Facebook, Google Analytics, Adwords, Google Search Console i felles dashboards.

 

Rapportering - Databox

 

Ikke bare kan du få alle de viktigste nøkkeltallene på én plass, men de oppdateres også i sanntid.

 

Dette lar deg fokusere på tallene som betyr mest og lar deg reagere på endringer.

 

Du kan få varsler over e-post, Slack eller push-varsler til mobilen om du når et mål eller ikke.

 

På denne måten holder alle seg oppdaterte på nøkkeltallene de er ansvarlige for, og dere slipper å bruke lange presentasjoner og ha mer fokuserte møter.

 

På denne måten kan markedsavdelingen aktivt svare på data.


For eksempel kan en hypotese på starten av arbeidsperioden være at FB-annonsering vil være en god måte å generere leads.

 

Etter 45 dager ser man at kostnadene er for høye og resultatene er for dårlige.

 

Istedenfor å gjenta de samme feilene, så kunne man flytte budsjettet til andre kanaler.Trinn 2: Bruk 30-dagers perioder for å evaluere kortsiktige resultater 

 

En utfordring med Agile er å balansere kortsiktige resultater med langsiktig og strategisk planlegging. Vi anbefaler derfor å ta i bruk 30-dagers sykluser.

 

Selv om Kanban ikke har noe fast struktur for når møter skal holdes, så kan det likevel være lurt å gjennomføre jevnlige statusmøter for å evaluere resultater.

 

Ved å møtes hver 30. dag for å gjennomgå resultater og måle progresjon, så kan du kontinuerlig prioritere hvilke tiltak som er viktigst å implementere på kort sikt.

 

hubspot-reports

 

Alle har opplevd å få nye “viktige” oppgaver i fanget som haster å få gjort.

 

Eller er disse oppgavene egentlig så viktige?

 

Her må du la data og innsikt fortelle deg hvor du skal bruke tiden.

 

Prioriter derfor alltid hvilke gjøremål du skal implementere basert på hva som kan gi mest effekt på kortest mulig tid.

 

Hvis du har en landingsside med mye trafikk og lite konverteringer, så vil det gi deg langt mer å øke konverteringsraten her enn å finpusse på Om oss-siden.

 

Kortere sykluser på 30 dager, når de er kombinert med strategiske planer på 90 dager, sørger også for tettere samarbeid mellom kollegaer eller et byrå.

 

Realiteten er at de fleste bedrifter endrer sin markedsstrategi i løpet av 12 måneder. Dette kan bety nytt nettsted, nye trafikkanaler, personas o.l.

 

Ved å kombinere 30-dager lange sykluser kan du endre prioriteringer langt enklere, implementere dem raskere og få raskere resultater.

 

Det er mange som sier at metoder som inbound marketing tar lang tid før det gir resultater.

 

Dette stemmer, men med Agile og kortere planlegging vil du kunne få resultater på langt mindre tid.

 

Ved å prioritere tiltak basert på hva som gir best resultater vil du hjelpe din bedrift med å øke trafikk og leads fra måned til måned.
Trinn 3: Skap en ny 90-dagers markedsplan for neste arbeidsperiode

 

En viktig årsak til at 12 måneder lange markedsplaner er svært ineffektive er at vi mennesker mister fokus etter ca. 90 dager.

 

Dette skjer både på det private og profesjonelle plan, uavhengig av hvor motiverte vi er i starten på et prosjekt.

 

Når det gjelder markedsføring og markedsplanlegging kan du håndtere dette problemet ved å revidere din markedsplan hver 90. dag.

 

Av erfaring er 90 dager lenge nok til å bedømme om nye tiltak eller teknologi har gitt en effekt eller ikke.

 

90-dager inbound marketing

 

 

90 dager vil også gi et byrå eller en markedsavdeling nok tid til å implementere tiltakene de ønsker samtidig som de kan holdes ansvarlig for nøkkeltall.

 

I løpet av en slik periode vil du kunne samle inn nok data og lage en plan for neste periode, noe som gir deg fire kvartal i året å jobbe mot.

 

Hver 90. dag bør ledere og bidragsytere i markedsavdelingen møtes for å gjennomføre strategisk planlegging for det neste kvartalet.


Dette møtet er også en god mulighet for å gi tilbakemeldinger og gjennomføre en grundig analyse av resultatene fra forrige periode.

 

De resultatene du og dine kollegaer har levert i løpet av de siste 90 dagene vil informere deg om hvilke tiltak som har fungert eller ikke fungert.

 

Denne lærdommen vil igjen kunne hjelpe dere med å legge en revidert handlingsplan for de neste 90 dagene.

 

I dette strategiske planleggingsmøte bør alle komme med forslag til en revidert handlingsplan basert på endringer i markedet og tilbakemeldinger fra kunder.

 

Alle må bli enige om hvilke tiltak som skal implementeres og prioritere hardt hva som skal eller ikke skal gjøres.

 

Det dere må sitte igjen med er to til tre milepæler hver som skal være fullført i løpet av de neste 90 dagene.

 

Målet er at alle har gjennomført minst 80% av disse milepælene på slutten av hver periode. Hvis ikke har dere forpliktet dere til for mye arbeid om gangen.

 

Tenk på det slik:

 

Hvis en gruppe på 10 personer setter tre mål hver utgjør dette 30 viktige tiltak for de neste 90 dagene.


Selv om “kun” 80% av disse blir gjennomført, så tilsvarer dette likevel 24 gjennomførte tiltak som har beveget hele bedriften nærmere deres mål.

 

Over 12 måneder vil dette tilsvare hele 96 ulike mål og tiltak som har blitt gjennomført.

 

Ved å gjenta denne rutinen med å lage 90-dagers markedsplaner vil du derfor kontinuerlig jobbe mot å forbedre bedriftens markedsstrategiKonklusjon

 

Ved å følge denne tilnærmingen vil du kunne skape en moderne markedsplan som lar deg utnytte alle mulighetene som oppstår i en periode på 12 måneder.

 

Ved å kombinere Agile-prinsipper, Kanban, sanntidsrapportering og 90-dager lange planleggingsperioder vil du stå bedre rustet til å lage en vinnende markedsstrategi.

 

Denne planen vil holde alle parter ansvarlige for kritiske nøkkeltall og mål som må bli oppfylt for å oppnå vekst i din bedrift.

 

Samtidig vil du unngå å binde deg til rigide markedsplaner, kanaler og verktøy som viser seg å være ineffektive og som ikke gir ønsket resultat.

 

Hvis du ønsker å begynne å implementere din egen 90-dagers markedsplan kan du laste ned vår gratis mal for å starte i dag.

 

Kilder: 

 

Topics: Inbound marketing

Ønsker du å diskutere inbound marketing med oss? La oss starte

Klikk på knappen under for å avtale en tid for et møte.

AVTAL MØTE